Maltin biss! Merħba! (Malti)

Diskussjonijiet dwar is-Sit u dwar l-Ewro-tracking bil-lingwa Maltija

Moderator: doctorwho

User avatar
doctorwho
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 277
Joined: Wed Jan 02, 2008 9:51 pm
Location: Malta
Contact:

Maltin biss! Merħba! (Malti)

Post by doctorwho »

(This is a Maltese language only discussion.. )

Merħba lill-Maltin kollha!

Tistgħu tippostjaw hawnhekk bil-Malti..
Nispera li jkollna xi hits interessanti minn Malta, issa li daħħalna l-Ewro.
Peress illi Malta żgħira, naħseb li ma ndumux... issa naraw..
User avatar
doctorwho
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 277
Joined: Wed Jan 02, 2008 9:51 pm
Location: Malta
Contact:

Post by doctorwho »

Issa ejja nibdew billi naraw it-Top 10 tal-Maltin fuq EBT... :)
Dawn huma l-ewwel għaxar Maltin l-iktar attivi mill-bidu nett ta' EBT..

1) ajb924
2) Ewru
3) doctorwho
4) melitikus
5) musicat8
6) ewri
7) Muscat23
8) Gwaniz
9) helicase00
10) Cristoforo
User avatar
melitikus
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 330
Joined: Sun Jul 10, 2005 12:34 am
Location: Malta, European Union
Contact:

Post by melitikus »

hi
hu naqa ta dwejjaq toqghod id dahhal in-numbri fid-database :lol:
nahseb li malajr sa nigba u ma nibqax indahhalhom
User avatar
doctorwho
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 277
Joined: Wed Jan 02, 2008 9:51 pm
Location: Malta
Contact:

Post by doctorwho »

melitikus wrote:hi
hu naqa ta dwejjaq toqghod id dahhal in-numbri fid-database :lol:
nahseb li malajr sa nigba u ma nibqax indahhalhom
Heqq.. jien nispera li peress li ahna zgħar jkollna xi ftit hits interessanti.. s'issa ma rnexxilix jien għallinqas.
Ghalissa qed niehu gost indahhal in-numri ghax l-Ewro haga gdida u nixtieq nara jirnexxilix naghmel xi hits...
User avatar
melitikus
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 330
Joined: Sun Jul 10, 2005 12:34 am
Location: Malta, European Union
Contact:

Post by melitikus »

doctorwho wrote:
melitikus wrote:hi
hu naqa ta dwejjaq toqghod id dahhal in-numbri fid-database :lol:
nahseb li malajr sa nigba u ma nibqax indahhalhom
Heqq.. jien nispera li peress li ahna zgħar jkollna xi ftit hits interessanti.. s'issa ma rnexxilix jien għallinqas.
Ghalissa qed niehu gost indahhal in-numri ghax l-Ewro haga gdida u nixtieq nara jirnexxilix naghmel xi hits...
xorta difficli ghax minn malta xi erba membri kollox em (attivi) :).
u taghmel hit dejjem jekk idahhlu n numbri tajbin - tant huma zghar li difficli tiehu zball!
User avatar
doctorwho
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 277
Joined: Wed Jan 02, 2008 9:51 pm
Location: Malta
Contact:

Post by doctorwho »

melitikus wrote:xorta difficli ghax minn malta xi erba membri kollox em (attivi) :).
u taghmel hit dejjem jekk idahhlu n numbri tajbin - tant huma zghar li difficli tiehu zball!
Veru.. pero' naghtu ftit cans, issa ghadna kif bdejna nuzaw l-ewro, kapaci jkun hawn minn jinteressa ruhu..
jien irrid nibghat link lil xi hbieb ohra li capaci jibdew idahhlu n-numri ukoll..
tista taghmel hekk inti ukoll.
User avatar
Ewri
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4597
Joined: Mon Jan 07, 2008 10:40 pm
Location: Malta

Post by Ewri »

Jien ukoll ta

Irrid nara jekk ikollniex xi karti komuni.

Difficli jinzertaw karti l-istess ma xi membri barranin, imma forsi bejnietna ikollna xi haga.
User avatar
Ewri
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4597
Joined: Mon Jan 07, 2008 10:40 pm
Location: Malta

Post by Ewri »

bhalissa hemm kuncert ta celebrazzjoni tad-dhul ta' Malta fiz zone Euro.
User avatar
doctorwho
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 277
Joined: Wed Jan 02, 2008 9:51 pm
Location: Malta
Contact:

Post by doctorwho »

Ewri wrote:bhalissa hemm kuncert ta celebrazzjoni tad-dhul ta' Malta fiz zone Euro.
qed nisimghu iktar milli narah!
User avatar
De-Ker
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2014
Joined: Mon Oct 08, 2007 2:02 pm
Location: Remunj, Netherlands

Post by De-Ker »

some of you might want to participate making a maltese languagepart instead of talking here ;)

oh and ask ebt if they make a maltese forum aswell :P
User avatar
melitikus
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 330
Joined: Sun Jul 10, 2005 12:34 am
Location: Malta, European Union
Contact:

Post by melitikus »

De-Ker wrote:some of you might want to participate making a maltese languagepart instead of talking here ;)

oh and ask ebt if they make a maltese forum aswell :P
i believe a Maltese forum would be good to discuss Malta-Euro related issues
User avatar
melitikus
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 330
Joined: Sun Jul 10, 2005 12:34 am
Location: Malta, European Union
Contact:

Post by melitikus »

bghat email lil admin biex jghamel forum bil-lingwa maltija
User avatar
melitikus
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 330
Joined: Sun Jul 10, 2005 12:34 am
Location: Malta, European Union
Contact:

Post by melitikus »

melitikus wrote:bghat email lil admin biex jghamel forum bil-lingwa maltija
the Admin just informed me that he will add one soon :-))
User avatar
Ewri
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4597
Joined: Mon Jan 07, 2008 10:40 pm
Location: Malta

Post by Ewri »

Ok. jigifieri ha jkollna sezzjoni bil-Malti biss fejn nistghu nifhtu threads differenti u nhallu lill-ohrajn jimmaginaw x qed niktbu ahna.

(l-istess bhalma jigrili jien f'hafna sezzjoniijiet ohra li l-lingwi taghhom ma nifhimhomx) :D
User avatar
Ewri
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4597
Joined: Mon Jan 07, 2008 10:40 pm
Location: Malta

Post by Ewri »

Illum gew f'idejja karti ta' l- EURO ipprintjati gol Portugal u l-Olanda.
Post Reply

Return to “Diskussjonijiet dwar is-Sit u dwar l-Ewro-tracking (Malti)”