Page 3 of 3

Re: Maltin biss! Merħba! (Malti)

Posted: Thu Jan 22, 2009 7:00 pm
by Sharatan3
Oh, yes, I forgot. Sorry. :P Thank you again. :D

Re: Maltin biss! Merħba! (Malti)

Posted: Wed Apr 01, 2009 10:05 pm
by Ewri
Merħba lil membru iehor Malti - Kevin Attard.

Re: Maltin biss! Merħba! (Malti)

Posted: Wed Apr 01, 2009 10:15 pm
by doctorwho
Ewri wrote:Merħba lil membru iehor Malti - Kevin Attard.
Nagħtih merħba jien ukoll...

Re: Maltin biss! Merħba! (Malti)

Posted: Thu Apr 02, 2009 6:45 pm
by Guest
Nirringrazzjakom hafna u nselli ghalikom.
Take care

Re: Maltin biss! Merħba! (Malti)

Posted: Thu Apr 02, 2009 8:31 pm
by Sharatan3
Merħba, Kevin A.

Re: Maltin biss! Merħba! (Malti)

Posted: Tue Mar 09, 2010 10:37 pm
by Sharatan3
Mela issa nistgħu ngħidu MERĦBA ukoll lil Malta fil-lista tal-laqgħat ta' EBT kemm f'dik lokali u, riċentement, anka f'dik internazzjonali!

Prosit tmur lilkom Maltin kollha!

Re: Maltin biss! Merħba! (Malti)

Posted: Wed Mar 10, 2010 2:44 pm
by doctorwho
Prosit anki lill-organisers... kienet laqgha sabiha hafna u kulhadd ha gost...

Re: Maltin biss! Merħba! (Malti)

Posted: Wed Mar 10, 2010 9:47 pm
by Ewri
Grazzi doctorwho.

Nisperaw li narawk f'laqghat ohra Maltin jew anke barranin.

Re: Maltin biss! Merħba! (Malti)

Posted: Sat Mar 13, 2010 4:16 pm
by Sharatan3
Grazzi lilek ukoll, tabib Min. (lol) :D Bħal Ewri nittama li nerġgħu narawk (u lilha wkoll) f'laqgħat oħrajn.

Ukoll nittama li nara lill-oħrajn - "bħalek, Melitikus, peres li tkun hawn ukoll" - u anka tracker oħrajn li m'humiex fil-fora.

Re: Maltin biss! Merħba! (Malti)

Posted: Thu Apr 29, 2010 10:53 pm
by Ewri
Fuq EBT qeghdin jippreparaw biex ikunu jistghu jinholqu iktar statistici ghall-karti ta kull wiehed u wahda minna.

S'issa il-karti jinqasmu f' ibliet u pajjizi. Minn hawn u ftit ohra, ser ikunu jistghu jinqasmu f'iktar zoni jekk irridu. Ghal dan il-ghan, talbu l-ghajnuna tal-membri biex jissuggerixxu qasmiet ohra biex isiru dawn l-istatistici.

Jien hsibt fi 3 possibiltajiet li huma
* Gzejjer
* Kunsilli Lokali
* Distretti elettorali.

Il-Kunsili Lokali u il-gzejjer, ma nahsibx li jkunu problema jekk nintroducuhom, imma id-distretti elettorali huma ambigwi, minhabba li jimbidlu kull elezzjoni u belt tista tkun maqsuma f'2 distretti differenti, allura hija impossibbli taghmel distinzjoni.

Taqblu mieghi li naqsmuhom fi gzejjer u Kunsilli? Hawn xi suggerimenti ohra?

Re: Maltin biss! Merħba! (Malti)

Posted: Sat May 01, 2010 9:58 pm
by doctorwho
Ewri wrote:Fuq EBT qeghdin jippreparaw biex ikunu jistghu jinholqu iktar statistici ghall-karti ta kull wiehed u wahda minna.

S'issa il-karti jinqasmu f' ibliet u pajjizi. Minn hawn u ftit ohra, ser ikunu jistghu jinqasmu f'iktar zoni jekk irridu. Ghal dan il-ghan, talbu l-ghajnuna tal-membri biex jissuggerixxu qasmiet ohra biex isiru dawn l-istatistici.

Jien hsibt fi 3 possibiltajiet li huma
* Gzejjer
* Kunsilli Lokali
* Distretti elettorali.

Il-Kunsili Lokali u il-gzejjer, ma nahsibx li jkunu problema jekk nintroducuhom, imma id-distretti elettorali huma ambigwi, minhabba li jimbidlu kull elezzjoni u belt tista tkun maqsuma f'2 distretti differenti, allura hija impossibbli taghmel distinzjoni.

Taqblu mieghi li naqsmuhom fi gzejjer u Kunsilli? Hawn xi suggerimenti ohra?
Naqbel mieghek perfettament...
mghandix x'inzid s'issa...