Nirreklamaw EBT fuq siti, gazzetti ecc Maltin

Diskussjonijiet dwar is-Sit u dwar l-Ewro-tracking bil-lingwa Maltija

Moderator: doctorwho

Post Reply
User avatar
doctorwho
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 277
Joined: Wed Jan 02, 2008 9:51 pm
Location: Malta
Contact:

Nirreklamaw EBT fuq siti, gazzetti ecc Maltin

Post by doctorwho »

X'tahsbu dwar dan?

Bhala test, x'tahsbu ghandna niktbu?

Per ezempju kont qed nahseb f'xi haga hekk:

"Bis-sit www.EuroBillTracker.com, wiehed jista' jkun jaf diversi statistici dwar il-flus godda ta' l-Ewro, per ezempju fejn gew stampati, u kif f'Malta il-maggor parti tal-karti ta' l-Ewro gejjin mill-Italja (20 Ewro), mill-Grecja (10 Ewro) u mill-Germanja (5 Ewro).
Fis-sit, tnizzel in-numri tas-serje tal-karti ta' l-Ewro tieghek.
Meta taghmel dan tista taghmel "hit", meta l-karta tieghek tmur jew tkun marret ghand haddiehor li jkun rregistraha fuq is-sit, jew f'Malta jew f'pajjiz iehor fl-Ewropa. Tista tara l-karta ta' l-Ewro fejn kienet jew fejn marret wara li kienet ghandek."
User avatar
melitikus
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 330
Joined: Sun Jul 10, 2005 12:34 am
Location: Malta, European Union
Contact:

Post by melitikus »

ahjar tibda l artiklu b xi haga iktar energetika - e.g - Trid tkun taf fejn kienu l karti tal-flus qabel ma gew f-idejk? u Fejn marru wara!?
User avatar
doctorwho
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 277
Joined: Wed Jan 02, 2008 9:51 pm
Location: Malta
Contact:

Post by doctorwho »

melitikus wrote:ahjar tibda l artiklu b xi haga iktar energetika - e.g - Trid tkun taf fejn kienu l karti tal-flus qabel ma gew f-idejk? u Fejn marru wara!?
Ghandek ragun.. tqajjem iktar interess u kurzita ghallinqas!
User avatar
melitikus
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 330
Joined: Sun Jul 10, 2005 12:34 am
Location: Malta, European Union
Contact:

Post by melitikus »

doctorwho wrote:
melitikus wrote:ahjar tibda l artiklu b xi haga iktar energetika - e.g - Trid tkun taf fejn kienu l karti tal-flus qabel ma gew f-idejk? u Fejn marru wara!?
Ghandek ragun.. tqajjem iktar interess u kurzita ghallinqas!
yes
jekk tibda b statistika u kliem hekk - xi hadd li jkun sa jibqa jaqrah ghandu mnejn jieqaf hemm :-) ghax jghid li gej paroli tas soltu :)
User avatar
Ewri
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4597
Joined: Mon Jan 07, 2008 10:40 pm
Location: Malta

Post by Ewri »

Skuzawni, issa kelli cans nidhol hawn illum

Bhala kliem, naqbel li naghmlu xi haga li tohloq kurzita fl-artiklu halli dak li jkun ikompli jaqrah.

Forsi ezempju,

qatt immaginajt li il-Karta tal 5 Euro li hallast biha ghand tal hanut saret il-Germanja u qabel ma waslet hawn kienet uzata anke fl-Italja? Kif tista tkun taf ftit mill-pajjizi li kienet fihom il-karta li kellek f'idejk minuta ilu? eccetra.......

nistghu ukoll naraw jekk ghandhomx xi artiklu komuni li forsi baghtuh f gazzetti barranin bhala riklam ghas-sit.

Kif ktibt f'PM li doctorwho, jien issuggerejt nibaghtu artiklu fuq di-ve.com.
User avatar
Ewri
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4597
Joined: Mon Jan 07, 2008 10:40 pm
Location: Malta

Post by Ewri »

Kif ser nagħmlu forsi nagħmlu naqra riklam lil dan is-sit u naraw iktar Maltin jidħlu membri?
User avatar
doctorwho
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 277
Joined: Wed Jan 02, 2008 9:51 pm
Location: Malta
Contact:

Post by doctorwho »

Ewri wrote:Kif ser nagħmlu forsi nagħmlu naqra riklam lil dan is-sit u naraw iktar Maltin jidħlu membri?
Ma jidhirlix li hemm xi 'standard writeup' ghal ebt..

Irrangajtha hekk bis-suggerimenti kollha.. araw x'tahsbu u meta naqblu nibda nibqghatha.. ghiduli jekk tahsbu li nirrangaw xi haga ohra..

"Trid tkun taf fejn kienu l karti tal-flus qabel ma gew f-idejk? u U fejn marru wara?

Qatt immaginajt li il-Karta tal-5 Euro li hallast biha ghand tal hanut saret il-Germanja u qabel ma waslet hawn kienet uzata anke fl-Italja? B'dan is-sit facli tkun taf f'liema pajjiz kienet qeghda dik il-karta li kellek f'idejk minuta ilu.

Bis-sit www.EuroBillTracker.com, wiehed jista' jkun jaf dan kollhu.
Fis-sit wara li tirregistra, tnizzel in-numri tas-serje tal-karti ta' l-Ewro tieghek."
User avatar
Ewri
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4597
Joined: Mon Jan 07, 2008 10:40 pm
Location: Malta

Post by Ewri »

Tajba ħafna.

Kieku naghti naqra iktar informazzjoni ukoll, eżempju...

F'dan is-sit, iktar minn 4000 persuna madwar id-dinja inizzlu il-karti ta' l-Euro ji jgħaddu minn għandhom biex jaraw jekk l-istess karta tasalx għand xi membru iehor.

Madwar 120 elf karta tal-flus jiġu miżjuda kuljum u minnhom, madwar 250 ikunu diġa għaddew għand xi membru ieħor tas-sit.

S'issa instabu ftit okkazjonijet fejn flus li kienu għand Maltin, instabu għand membri ohra, kemm maltin u kif ukoll barranin.
User avatar
doctorwho
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 277
Joined: Wed Jan 02, 2008 9:51 pm
Location: Malta
Contact:

Post by doctorwho »

L-ahhar paragrafu miniex konvint kemm hu tajjeb li nghidu hekk.. iktar dak li jkun jaqta qalbu mill-bidu nahseb..
x'tahsbu?


"Trid tkun taf fejn kienu l karti tal-flus qabel ma gew f-idejk? u U fejn marru wara?

Qatt immaginajt li il-Karta tal-5 Euro li hallast biha ghand tal hanut saret il-Germanja u qabel ma waslet hawn kienet uzata anke fl-Italja? B'dan is-sit facli tkun taf f'liema pajjiz kienet qeghda dik il-karta li kellek f'idejk minuta ilu.

Bis-sit www.EuroBillTracker.com, wiehed jista' jkun jaf dan kollhu.
Fis-sit wara li tirregistra, tnizzel in-numri tas-serje tal-karti ta' l-Ewro tieghek.
F'dan is-sit, iktar minn 4000 persuna madwar id-dinja inizzlu il-karti ta' l-Euro li jgħaddu minn għandhom biex jaraw jekk l-istess karta tasalx għand xi membru iehor.

Madwar 120 elf karta tal-flus jiġu miżjuda kuljum u minnhom, madwar 250 elf ikunu diġa għaddew għand xi membru ieħor tas-sit.

S'issa instabu ftit okkazjonijet fejn flus li kienu għand Maltin, instabu għand membri ohra, kemm maltin u kif ukoll barranin."
User avatar
Ewri
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4597
Joined: Mon Jan 07, 2008 10:40 pm
Location: Malta

Post by Ewri »

Prosit tajba ħafna.

Rigward l-aħħar paragrafu, nistgħu ngħidu

S'issa diga kien hemm okkazjonijet fejn flus li kienu għand Maltin, instabu għand membri ohra, kemm maltin u kif ukoll barranin."

forsi ftit iktar konvinċenti. Apparti minn hekk, bhala membri li iniżżlu in-numru tal-karti hemm 121,000 u mhux 4000. 4000 nies fil-forum naħseb biss. U kuljum jitnizzlu madwar 40,000 karta.

Skużani, naħseb kont hadt żball jien fil-post ta' qabel din.

L-istatistiċi tista issibhom : http://en.eurobilltracker.eu/notes/?command=8;tab=2
User avatar
doctorwho
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 277
Joined: Wed Jan 02, 2008 9:51 pm
Location: Malta
Contact:

Post by doctorwho »

editjajtha ergajt.. tigi hekk:

"Trid tkun taf fejn kienu l karti tal-flus qabel ma gew f-idejk? u U fejn marru wara?

Qatt immaginajt li il-Karta tal-5 Euro li hallast biha ghand tal hanut saret il-Germanja u qabel ma waslet hawn kienet uzata anke fl-Italja? B'dan is-sit facli tkun taf f'liema pajjiz kienet qeghda dik il-karta li kellek f'idejk minuta ilu.

Bis-sit www.EuroBillTracker.com, wiehed jista' jkun jaf dan kollhu.
Fis-sit wara li tirregistra, tnizzel in-numri tas-serje tal-karti ta' l-Ewro tieghek.
F'dan is-sit, iktar minn 121,000 persuna madwar id-dinja inizzlu il-karti ta' l-Euro li jgħaddu minn għandhom biex jaraw jekk l-istess karta tasalx għand xi membru iehor.

Madwar 40,000 karta tal-flus jiġu miżjuda kuljum u minnhom, madwar 250 elf ikunu diġa għaddew għand xi membru ieħor tas-sit.
S'issa diga kien hemm okkazjonijet fejn flus li kienu għand Maltin, instabu għand membri ohra, kemm maltin u kif ukoll barranin."
User avatar
doctorwho
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 277
Joined: Wed Jan 02, 2008 9:51 pm
Location: Malta
Contact:

Post by doctorwho »

Jekk qbilna mela nibghatha hekk.. grazzi lil kulhadd..
User avatar
Ewri
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4597
Joined: Mon Jan 07, 2008 10:40 pm
Location: Malta

Post by Ewri »

tajjeb ghalija. ghogbitni.
User avatar
Ewri
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4597
Joined: Mon Jan 07, 2008 10:40 pm
Location: Malta

Post by Ewri »

Doctorwho, shall we start making a list of possible media where to forward the article?
User avatar
doctorwho
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 277
Joined: Wed Jan 02, 2008 9:51 pm
Location: Malta
Contact:

Post by doctorwho »

Ok. I have already sent it by email, to Di-Ve, Xarabank, RTK, PBS, the Times of Malta and the Malta Independent.

No response so far.. Perhaps sending it by fax would be better?
Post Reply

Return to “Diskussjonijiet dwar is-Sit u dwar l-Ewro-tracking (Malti)”