2EURO CC - 60 Anniv tad-Dritijiet tal-Bniedem?

Diskussjonijiet dwar is-Sit u dwar l-Ewro-tracking bil-lingwa Maltija

Moderator: doctorwho

Post Reply
User avatar
melitikus
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 330
Joined: Sun Jul 10, 2005 12:34 am
Location: Malta, European Union
Contact:

2EURO CC - 60 Anniv tad-Dritijiet tal-Bniedem?

Post by melitikus »

Tema : ?
Quantita : 200,000
Data tal Hrug : Settembru 2008

-----------

Xi websites qed jghidu li Malta din is sena sa tohrog munita ta 2 Ewro biex tikomemora is 60 sena mid dikjarazjoni ta dritijiet tal bniedem u milli jidher 200,000 il munita biss sa jkun hawn - xi hadd ghandu iktar ahbarijiet dwar dan?
Last edited by melitikus on Sat Jun 07, 2008 2:19 pm, edited 2 times in total.
User avatar
Sharatan3
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 586
Joined: Sun May 04, 2008 7:18 pm
Location: FdL, MT, EU.

Re: 2EURO CC - 60thAnniv of the Univ Declaration of Human Rights

Post by Sharatan3 »

melitikus wrote:Xi websites qed jghidu li Malta din is sena sa tohrog munita ta 2 Ewro biex tikomemora is 60 sena mid dikjarazjoni ta dritijiet tal bniedem u milli jidher 200,000 il munita biss sa jkun hawn - xi hadd ghandu iktar ahbarijiet dwar dan?
Li qrajt jien li x'aktarx ghal settembru nohorguha l-ewwel wahda taghna.
User avatar
Sharatan3
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 586
Joined: Sun May 04, 2008 7:18 pm
Location: FdL, MT, EU.

Post by Sharatan3 »

Ma nafx x'kien ghad ma nstema' xejn fuq l-ewwel €2 komm maltija. Il-pajjizi l-ohra, li hargu €2 komm, sa minn xhur qabel ihabbru d-dati tal-hrug u wkoll id-disinn tal-munita izda hawn ghad ma gie mxandar xejn s'issa.

Qed jigini naqra ta' dubju jekk humiex ser johorguha din is-sena jew le.

Xi hadd minkom sema' xi haga, jew?
User avatar
melitikus
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 330
Joined: Sun Jul 10, 2005 12:34 am
Location: Malta, European Union
Contact:

Post by melitikus »

Sharatan3 wrote:Ma nafx x'kien ghad ma nstema' xejn fuq l-ewwel €2 komm maltija. Il-pajjizi l-ohra, li hargu €2 komm, sa minn xhur qabel ihabbru d-dati tal-hrug u wkoll id-disinn tal-munita izda hawn ghad ma gie mxandar xejn s'issa.

Qed jigini naqra ta' dubju jekk humiex ser johorguha din is-sena jew le.

Xi hadd minkom sema' xi haga, jew?
li smajt li mhux sa tohrog
pero dan ix xahar ghandhom johorgu 2 muniti kommemorativi (ta' deheb u ohra tal fida ) imma ghal darba ohra xejn officijali
User avatar
Sharatan3
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 586
Joined: Sun May 04, 2008 7:18 pm
Location: FdL, MT, EU.

Post by Sharatan3 »

Nahseb li m'hu hiereg xejn din is-sena ghax lanqas fil-website tal-bank centrali taghna ma jidher xejn. Ghas-sena d-diehla gej ix-xoghol mela.
User avatar
Ewri
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4597
Joined: Mon Jan 07, 2008 10:40 pm
Location: Malta

Post by Ewri »

m'hemmx x'taghmel.

Kont diga lesta biex nara min liema membru minn hawn irid minnha.
User avatar
melitikus
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 330
Joined: Sun Jul 10, 2005 12:34 am
Location: Malta, European Union
Contact:

Post by melitikus »

Sharatan3 wrote:Nahseb li m'hu hiereg xejn din is-sena ghax lanqas fil-website tal-bank centrali taghna ma jidher xejn. Ghas-sena d-diehla gej ix-xoghol mela.
fl 1 ta' Jannar sa tohrog wahda zgur li sa tkun komuni ghaz-zone ewro li sa tikkommemora l 10 anniversarju tal-ewro

u suppost f Awissu sa johorug munita ta €10 (fidda) u ohra ta €50 (deheb) li juri lil Kastilja :-)
User avatar
Sharatan3
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 586
Joined: Sun May 04, 2008 7:18 pm
Location: FdL, MT, EU.

Post by Sharatan3 »

melitikus wrote:fl 1 ta' Jannar sa tohrog wahda zgur li sa tkun komuni ghaz-zone ewro li sa tikkommemora l 10 anniversarju tal-ewro

u suppost f Awissu sa johorug munita ta €10 (fidda) u ohra ta €50 (deheb) li juri lil Kastilja :-)

Il-komm komuni ma tghoddhiex mal-komm l-ohra, ghax dik kollha (il-15) ser johorguha, bhalha kollettiva. U fuq tal-deheb/fidda nahseb li lejn l-ahhar ta' din is-sena jew id-diehla.
Kont diga qed naghmel il-pjanijiet biex inpartat ghal ma dawk li ghad m' ghandix ta' din is-sena. :-/
User avatar
melitikus
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 330
Joined: Sun Jul 10, 2005 12:34 am
Location: Malta, European Union
Contact:

Re: 2EURO CC - 60 Anniv tad-Dritijiet tal-Bniedem?

Post by melitikus »

l ewwel munita kommemorative ta Malta f'ewro
http://p2.forumforfree.com/viewtopic.ph ... =melitikus
User avatar
starcapitan
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2333
Joined: Sat Sep 22, 2007 5:46 pm
Location: Genova - Italy - €U
Contact:

Re: 2EURO CC - 60 Anniv tad-Dritijiet tal-Bniedem?

Post by starcapitan »

excuse me 4 the english :oops: in the 08 & 09 no commemorative coins :!: In 2010 :?:
What is the anniversary U are talking about :?: Please , thanks :D
FB profilo , 24 hits anche internationals, searching for the first triple ;0)
Segnalatore del 1° tracciatore di Liegi e di Varazze
girls legs SUPERFAN
User avatar
melitikus
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 330
Joined: Sun Jul 10, 2005 12:34 am
Location: Malta, European Union
Contact:

Re: 2EURO CC - 60 Anniv tad-Dritijiet tal-Bniedem?

Post by melitikus »

this coin was never issued and was just a rumor - there is another rumor for this year that Malta will issue its 2nd €2CC in Sept - time will tell!
Post Reply

Return to “Diskussjonijiet dwar is-Sit u dwar l-Ewro-tracking (Malti)”